Astamatrika

अष्टमातृका

ॐ नमः श्रीविघ्नेश्वराष्टमातृकाभ्यः।

विघ्नेश्वर महावीर सिद्धिरूपाय वृद्धये।

विघ्ननाशाय देवाय गणेशाय नमाम्यहम्॥ १॥

पूर्वे ब्रह्माणी देवी हंसमारुह्य संस्थिता।

पीतवर्णप्रभा … Continue reading