Sources


Matches 1 to 10 of 10


 #  Source ID   Title, Author 
1 S1 मुलुकी खरिदार गुणवन्त सिंहको वंशानुक्रम
तीर्थराज वन्त 
2 S2 रुद्रमल्ल र उनको जन्मतिथि
देवीप्रशाद भण्डारी 
3 S3 जितामित्र मल्ल
भोलानाथ पौडेल 
4 S4 जगतप्रकाश मल्ल
भोलानाथ पौडेल 
5 S5 योगनरेन्द्रमलल्लका उत्तराधिकारी
शङ्करमान राजवंशी 
6 S6 नरेन्द्रमल्ल र अमर मल्ल एकै व्यक्ति हुन
शङ्करमान राजवंशी 
7 S7 नेपालका पछ्छिला मल्ल राजाहरूको आपसी अन्त: कलह (खण्ड २)
श्रीक ृष्ण आचार्य 
8 S8 गोपाल राजवंशावली
 
9 S9 योगनरेन्द्रमलल्लको राज्याभिषेक
धनबज्र बज्राचार्य 
10 S10 ठ्यासफुको एतिहासिक व्याख्या
धनबज्र बज्राचार्य